ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Προκήρυξη από το Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων για πρόσληψη γιατρού

Το Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων ζητάει συνεργαζόμενο ιατρό Γενικής ιατρικής ή Παθολόγο για την κάλυψη θέσεως στο Γηροκομείο
Προκήρυξη από το Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων για πρόσληψη γιατρού

 

Η αίτηση μαζί με το βιογραφικό σημείωμα θα υποβάλλονται είτε στο e-mail του Ιδρύματος (sourligeioidruma@gmail.com), είτε ταχυδρομικώς, είτε με courier στα γραφεία του Ιδρύματος τα οποία βρίσκονται στα Κανάλια Μαγνησίας και πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2428074042 & 6973000755.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 14-05-2021