ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Φαρμακεία Φερών

Αποστολίνα Μαρία
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425022548.


Γιανναδάκης Μανώλης
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425022838.


Ευστρατίου Ευστρατία
Άγιος Γεώργιος Φερών
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425022200.


Κίτσιου Αικατερίνη
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425022022.


Παπακυριαζής Κυριαζής
Περίβλεπτο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425051100.


Παπαποστόλου Γεώργιος
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425022122.


Παπαστεργίου Δημήτριος
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425024135.

 

Πληροφορίες

Φαρμακεία Φερών