ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Γερμί - 1989

Αναμνηστική φωτογραφία στο Μικρό Περιβολάκι Βελεστίνου το έτος 1989
Γερμί - 1989

Αναμνηστική φωτογραφία στις 9 Ιουλίου του 1989, κατά την επίσκεψη στις σπηλιές που βρίσκονται στο Γερμί, στο Μικρό Περιβολάκι στην ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου.

Διακρίνονται, από αριστερά, ο ιατρός Δημήτριος Καραμπερόπουλος, οι μαθητές-γιοί του Κυριάκος και Απόστολος, ο Δημήτριος Παπαδάμ και ο Αθανάσιος Καλόγηρος. Καθιστός ο Θεόδωρος Αθ. Καλόγηρος με τον έτερο μαθητή Πολύδωρο Καραμπερόπουλο που κρατά ένα αρνάκι στην αγκαλιά από το κοπάδι του Καλόγηρου.

Πιο διαβασμένα