ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Πάσχα στο Βελεστίνο

Οικογένειες ψήνουν παραδοσιακά το αρνί την Κυριακή του Πάσχα στο Βελεστίνο, αρχές δεκαετίας του 1970
Πάσχα στο Βελεστίνο

Πρόκειται για τις οικογένειες Γεωργίου Αγγέλη, Ιωάννου Αγγέλη, Μιχάλη Αγγέλη, Δημητρίου Αγγέλη, Ιωάννη Τσουκαντάνα και Δημητρίου Νιμπή.

Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του φίλου της σελίδας, Μιχάλη Αγγέλη.

Πιο διαβασμένα