ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Συνάντηση συμμαθητών - 1982

Συνάντηση συμμαθητών - 1982

Βελεστίνο 1982. Συνάντηση μετά 20 χρόνια  των συμμαθητών Γυμνασίου Βελεστίνου με αναμνήσεις από την σχολική ζωή. Διακρίνονται, από δεξιά: Απόστολος Γκαλίδης, Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Παναγιώτης Μαλιαχώβας, Απόστολος Βασιλόπουλος, Σταύρος Παπαγεωργίου, Απόστολος Παϊπάης και τέλος λίγο  διακρίνεται ο Θωμάς Αναγνώστου. Δεν είναι στη φωτογραφία ο παρευρισκόμενος επίσης ο Γεώργιος Λαδέρης.

Πιο διαβασμένα