ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας "Ρήγας Βελεστινλής" - Όχι απλά ευχές αλλά πειστήρια

Άρθρο - παρέμβαση του προέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα, Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου για την προσπάθεια να ονομαστεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας "Ρήγας Βελεστινλής"
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας "Ρήγας Βελεστινλής" - Όχι απλά ευχές αλλά πειστήρια

Στις πρόσφατες  εκδηλώσεις στο Βελεστίνο για τον Ρήγα Βελεστινλή έγινε πάλι αναφορά πως θα πρέπει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να φέρει το όνομα "Ρήγας Βελεστινλής". Ωστόσο, ο ευσεβής αυτός πόθος, ιδιαίτερα των Βελεστινιωτών, θα πρέπει να προβάλλεται όχι με ευχές, αλλά με πειστήρια, που θα τεκμηριώνουν πως ο Ρήγας Βελεστινλής είναι πράγματι μια μοναδική φυσιογνωμία όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και του Ελληνικού και Βαλκανικού χώρου.

Προς την κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται από της ιδρύσεώς της το 1987 η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, που αναδεικνύει το έργο του Ρήγα Βελεστινλή, την φυσιογνωμία του και την μοναδικότητά του:

Με την διοργάνωση από το 1986 κάθε πέντε χρόνια των Διεθνών Συνεδρίων για τον Ρήγα και την γενέτειρά του. Το όγδοο θα διοργανωθεί κατά το τριήμερο 7-9 Οκτωβρίου του 2022, με την συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παράλληλα εκδίδονται και οι πολυσέλιδοι τόμοι των Πρακτικών τους, εμπλουτίζοντας την σχετική Βιβλιογραφία.

Με την έκδοση, για πρώτη φορά μετά 210 χρόνια, των ολοκληρωμένων Απάντων των έργων του Ρήγα, σε αναστατική έκδοση με την προσθήκη ευρετηρίων και καινούργιων ερευνητικών στοιχείων. Μάλιστα, έχουν εκδοθεί και σε ψηφιακή μορφή και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Έτσι, για πρώτη φορά έχει εκδοθεί η δωδεκάφυλλη "Χάρτα της Ελλάδος", καθώς και οι άλλοι χάρτες, της Βλαχίας και Μολδαβίας, καθώς και η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Με την μετάφραση του πρωτοποριακού δημοκρατικού Συντάγματος του Ρήγα σε δέκα γλώσσες, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές.

Με την ανάδειξη των χαρακτηριστικών της φυσιογνωμίας του Ρήγα, που τον κατατάσσουν στις μοναδικές μορφές του νεότερου Ελληνισμού και του Βαλκανίων: Διαφωτιστής, επαναστάτης, στρατιωτικός νους, πολιτικός νους, εθνεγέρτης, μάρτυρας, και οραματιστής μια δημοκρατικής πολιτείας στο ελληνικό και Βαλκανικό χώρο.

1). Διαφωτιστής, για τα έργα του «Σχολείον των ντελικάτων εραστών», που αποτελεί και το πρώτο στα ελληνικά νέο είδος του διηγήματος και «Φυσικής απάνθισμα», με το οποίο μεταφέρει το 1790, όπως έχουμε δείξει, την επιστημονική γνώση της Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας των Ντιντερώ και Ντ’ Αλαμπέρ στον ελληνικό χώρο.
2). Επαναστάτης, για τους επαναστατικούς παιάνες του «Θούριος» και «Ύμνος Πατριωτικός», με τους οποίους ξεσήκωσε τους σκλαβωμένους Έλληνες για να πάρουν τα όπλα και για το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, που είχε καταστρώσει για την επανάστασή τους.
3). Στρατιωτικός νους, για το επιτελικό σχέδιο του ένοπλου αγώνα, στηριζόμενο στις ντόπιες γηγενείς δυνάμεις και με έναρξή του από την Πελοπόννησο, από τους Μανιάτες, όπου εκεί πράγματι στέργιωσε αργότερα η Επανάσταση του 1821. Χαρακτηριστικά ο Διονύσιος Σολωμός   στον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν», 18η στροφή, μόνο τον Ρήγα μνημονεύει, του οποίου η «πολεμόκραχτη φωνή του»  οδήγησε τους Έλληνες στην επανάσταση.
4). Πολιτικός νους, για την σύνταξη το 1797 του πρώτου ελληνικού δημοκρατικού Συντάγματος, για τον χώρο που  θα ελευθερώνονταν μετά την επανάσταση του.
5). Εθνεγέρτης, γιατί έμαθε στους σκλαβωμένους τον «τρόπον» της απελευθερώσεώς τους, οι οποίοι «ενθουσιασθέντες και ενθαρρυθέντες από τους λόγους του Ρήγα έλαβον τα όπλα υπέρ της ελευθερίας», όπως επισημαίνει ο στρατηγός Μακρυγιάννης.
6). Μάρτυρας, για την θυσία του για την Ελευθερία της πατρίδος του, ακολουθώντας την προτροπή του «Θούριού» του «Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί».
7). Οραματιστής μιας δημοκρατικής πολιτείας στον Ελληνικό  και Βαλκανικό χώρο με τις αρχές των «Δικαίων του Ανθρώπου» και του πρωτοποριακού δημοκρατικού  Συντάγματός του.
 
Αντί για λόγια ας προσφερθούν όλα τα τεκμήρια, που αναφέρθηκαν και τα οποία αναδεικνύουν τον Ρήγα Βελεστινλή ως μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του νεότερου Ελληνισμού και του Βαλκανίων, στους αρμόδιους φορείς για την ονομασία του Πανεπιστημίου και πως είναι τιμή για το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα του θεσσαλικού χώρου, το  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να φέρει όνομα του Ρήγα Βελεστινλή.

Και οι φορείς αυτοί είναι ο Πρύτανης και τα μέλη της Συγκλήτου, που θα πρέπει να πεισθούν για  να δώσουν το όνομα του Ρήγα Βελεστινλή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσφερθούν στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τους 4 αντιπρυτάνεις, τους 8 Κοσμήτορες των Σχολών και τους 37 Προέδρους των Τμημάτων των Σχολών  και ίσως και σε άλλους καθηγητές που θα υποδειχθούν τα σχετικά τεκμήρια:

Α). Όλα τα έργα του Ρήγα, η μεγαλειώδης «Χάρτα της Ελλάδος», οι χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας, η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα βιβλία «Σχολείον των ντελικάτων εραστών», «Φυσικής απάνθισμα», «Νέος Ανάχαρσις», «Ηθικός Τρίπους» και «Τα Επαναστατικά» με το Σύνταγμα, τον «Θούριο» και τον «Ύμνο Πατριωτικό», καθώς και ο ψηφιακός δίσκος με τα Άπαντα, που το 2007 εκδόθηκε από την Επιστημονικής Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, με τα ολοκληρωμένα, για πρώτη φορά, Άπαντα, με ευρετήρια, καινούργιες έρευνες και σχόλια.

Β). Οι ειδικές μελέτες, που αναδεικνύουν τον Ρήγα ως μια μοναδική φυσιογνωμία του Ελληνισμού και των Βαλκανίων, όπως «Τα ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή», «Μελετήματα για τον Ρήγα Βελεστινλή»,  «Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της Επανάστασής του», «Μελέτες για τον Ρήγα Βελεστινλή. Τριάντα χρόνια 1990-2020», «Ένας όψιμος άδικος επικριτής του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή», «Όνομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή, «Ρακόβσκι και Ρήγας».

Γ). Το Σύνταγμα του Ρήγα, 1797, που θεωρείται ως το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα, και το έχουμε μεταφράσει σε δέκα  Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές γλώσσες.

Δ). Τα Πρακτικά των 6 Διεθνών Συνεδρίων, που έχουν εκδοθεί και περιέχουν πολλές σημαντικές εργασίες.
 
Με την διαδικασία αυτή και με γνώμονα την γνώση, χωρίς τους τοπικούς συναισθηματισμούς, είναι δυνατόν να έρθει το ποθητό αποτέλεσμα, που θα είναι κατάληξη μελέτης και στοιχειοθέτησης συμπερασμάτων στηριγμένων σε αντικειμενικά στοιχεία για την ονομασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "Ρήγας Βελεστινλής".

30 Ιουνίου 2021
Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα