ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έργο προστασίας και ανάδειξης των αυτοφυών ορχεοειδών Μαυροβουνίου και Β. Πηλίου

Το έργο υλοποιείται σε περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 σε Μαυροβούνιο και Βόρειο Πήλιο
Έργο προστασίας και ανάδειξης των αυτοφυών ορχεοειδών Μαυροβουνίου και Β. Πηλίου

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου και Δέλτα Πηνειού στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων που αφορούν στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους), έχει εντάξει την υλοποίηση του έργου "Σχεδιασμός δειγματοληψίας των ειδών Ophrys cornutula (σύμβαση Βέρνης), Spiranthes spiralis, Ophrys umbilicata, Orchis simia, εγγενής πολλαπλασιασμός in vitro και  επαναφύτευση τους στην περιοχή Κα.Μα.ΒεΚε.Δε.Πη.".

Ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών είναι ο Άρης Γεράκης, Γεωπόνος, Δρ Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης αυτοφυών ορχεοειδών τα οποία προστατεύονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία. Το έργο υλοποιείται σε περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 σε Μαυροβούνιο και Βόρειο Πήλιο. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει ποικίλα οικοσυστήματα όπως θαμνώνες, χορτολίβαδα και δάση φυλλοβόλων τα οποία φιλοξενούν σημαντική ποικιλία αυτοφυών ορχεοειδών.

Αυτοφυείς ορχιδέες όμως απαντώνται και σε διαχειριζόμενα οικοσυστήματα όπως καλλιεργούμενοι αγροί χαμηλών εισροών και παρυφές δρόμων (πρανή και χαντάκια). Αυτή η σημαντική φυσική κληρονομιά απειλείται από πιέσεις όπως παράνομη συλλογή, υπερβόσκηση, εντατικοποιημένη γεωργία και κλιματική αλλαγή. Το έργο αφορά σε πρώτη φάση την καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση των αυτοφυών ορχεοειδών στην περιοχή του Μαυροβουνίου και Βόρειου Πηλίου. Σε δεύτερη φάση, την ανάπτυξη μεθόδων για τον τεχνητό πολλαπλασιασμό με σκοπό τη διατήρησή τους.

Η καταγραφή ευρημάτων για τη φετινή ανθική περίοδο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, καθότι τα περισσότερα είδη έχουν ήδη απανθίσει. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 23 είδη, από το εντυπωσιακό ιμαντόγλωσσο (Himantoglossum calcaratum subsp. jankae) μέχρι την ταπεινή νεοττιά (Neottia nidus–avis), είδος χωρίς χλωροφύλλη, που θα το προσπεράσετε εύκολα στο δάσος αν δεν το ξέρετε.

πηγή: ertnews.gr