ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρεμβάσεις 453.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ στις εργατικές πολυκατοικίες Βελεστίνου

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Διοίκηση (ΟΑΕΔ) για την αποπεράτωση του περιβάλλοντα χώρου στις εργατικές κατοικίες προϋπολογισμού 453.500 ευρώ
Παρεμβάσεις 453.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ στις εργατικές πολυκατοικίες Βελεστίνου

Οι εργασίες συνίστανται σε:

1. οικοδομικές εργασίες και

2. εργασίες οδοποιίας

Συγκεκριμένα, στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού θα πραγματοποιηθεί

Πλακόστρωση των πεζόδρομων, τόσο των περιμετρικών και των υπόλοιπων πεζοδρόμων εντός του οικισμού, όσο και των αύλιων διαδρόμων περιμετρικά των στοίχων. Ήδη μέρος των πεζοδρόμων έχει επιστρωθεί με τσιμεντόπλακες. Αν και σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικιστές έχουν προχωρήσει από μόνοι τους στην επίστρωση της αυλής τους με πλάκες Πηλίου, ωστόσο επειδή δεν πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, θα γίνει επίστρωση με προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες, δηλαδή τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα διαστάσεων 50x50 πάχους 5εκ. ή 40x40 πάχους τουλάχιστον 3,5εκ. Επίσης, υπολείπεται η επένδυση με μάρμαρο των εξωτερικών κλιμάκων κάθε στοίχου στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού.

Στον πεζόδρομο-ράμπα μεταξύ 6ου στοίχου και παιδικής χαράς (Π.Χ.), παρατηρείται αυξημένη ολισθηρότητα λόγω του συνδυασμού της μεγάλης κλίσης (άνω του 11%) και της πράσινης ολισθηρής ουσίας (γλίτσα) που έχει σχηματιστεί από υπάρχουσα υδροροή). Θα γίνουν διορθωτικές εργασίες για αποτροπή μικροατυχημάτων. Θα αφαιρεθούν οι τσιμεντόπλακες και θα προστεθούν δύο ακόμη ρίχτυα στη βάση της ράμπας με προσθήκη σκυροδέματος, για να μειωθεί η κλίση και θα ακολουθήσει νέα επίστρωση με τσιμεντόπλακες. Επίσης, θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας λείος σε ύψος 70-90εκ και σε απόσταση 4,5-5 εκ από τον τοίχο. Τα νερά της υδρορροής θα κατευθυνθούν υπογείως στον απέναντι χώρο της παιδικής χαράς.

Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σε κλίμακες, σε περιφράξεις οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και στον περιμετρικό πεζόδρομο, συνολικού μήκους 850μ., όπου προκύπτουν υψομετρικές διαφορές άνω των 50εκ και κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη κιγκλιδώματος. Αν και το σχέδιο του κιγκλιδώματος που χρησιμοποιήθηκε σποραδικά σε τοιχεία είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στις κατοικίες, ωστόσο για λόγους ομοιομορφίας θα συνεχιστεί το ίδιο σχέδιο και στα υπόλοιπα τοιχεία των περιφράξεων και των πεζόδρομων.

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όψεων των τοιχείων. Τα τοιχεία από σκυρόδεμα που περιβάλλουν τον οικισμό κατά την εξωτερική όψη προς τα όμορα οικόπεδα θα χρωματιστούν, ενώ στην εσωτερική όψη προς τους πεζοδρόμους θα εφαρμοστούν επιχρίσματα πεταχτά και θα χρωματιστούν. Στη στέψη θα τοποθετηθεί μαρμαράκι πάχους 2εκ με νεροσταλάκτη, για να προστατευτεί το σκυρόδεμα. Στα τοιχία που περιβάλλουν τα οικοδομικά τετράγωνα, τις νησίδες πρασίνου κ.α και αυτά που πλαισιώνουν τις υπαίθριες κλίμακες, θα περαστεί πεταχτό και στις δύο όψεις τους και θα χρωματιστούν. Για λόγους πρακτικούς, στα σημεία που η υψομετρική διαφορά με το έδαφος είναι κάτω των 15εκ μπορεί να αποφευχθεί το πεταχτό και να εφαρμοστεί μόνο βάψιμο. Η άνω επιφάνεια θα επικαλυφτεί με μαρμαράκι πάχους 2εκ με νεροσταλάκτη.

Στους δρόμους εντός του Οικισμού (συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης), συνολικής επιφάνειας περίπου 2700τμ, αν και είχαν υλοποιηθεί στο παρελθόν εργασίες οδοστρωσίας, ωστόσο επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοποιίας, σήμερα σε αρκετά σημεία παρατηρούνται τοπικές ανωμαλίες και κυματισμοί, που δημιουργήθηκαν από τα όμβρια ύδατα. Πρέπει να γίνει αποξήλωση της υπάρχουσας σταθεροποιημένης βάσης, με προσοχή ώστε η εναπομένουσα συμπυκνωμένη στρώση υπόβασης να έχει πάχος 10εκ. Η υπόβαση θα επανασυμπυκνωθεί πριν την κατασκευή της νέας στρώσης βάσης πάχους 10εκ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ασφαλτικές εργασίες, δηλαδή, η ασφαλτική προεπάλειψη, η συγκολλητική επάλειψη, η ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05m και τέλος, η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,04m.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΔΩ