ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει (διά ζώσης για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, με τηλεδιάσκεψη για μη εμβολιασμένους), το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου
Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Πέντε νέες αιτήσεις για τη λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή μας.

Αίτημα της ομογενειακής οργάνωσης της ΑΧΕΠΑ για ίδρυση νέου τμήματός της στον Δήμο Ρήγα Φεραίου.

Αναλυτικά τα θέματα ημερησίας διάταξης

1.     Λήψη απόφασης για το Αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων 1ου  7/Θ Δημοτικού Σχολείου Φερών –Βελεστίνου , για την τροποποίηση της 163-2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και την παραχώρηση χρήσης της Αίθουσας εκδηλώσεων  του Σχολείου (πρώην εγκαταστάσεις ΕΠΑΛ) του 1ου Δημοτικού Σχολείου, στο Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου/ 7/Θ Δημοτικού Σχολείου  Φερών –Βελεστίνου (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).  
 
2.     Εισήγηση Δημάρχου για συναίνεση , μετά από σχετικό  αίτημα της μεγαλύτερης Ελληνικής ομογενειακής οργάνωσης της ΑΧΕΠΑ, για την ίδρυση  νέου Τμήματός της ,  στο Δήμο Ρήγα Φεραίου .
 
3.     Λήψη απόφασης για την έγκριση του ‘Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών  από εκδήλωση σεισμού, σύμφωνα με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» , του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Σχετική η 1 / 2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ρήγα Φεραίου ) .
 
4.     Λήψη απόφασης για την έγκριση της 23ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Ρήγα Φεραίου . (Α.Ο.Ε. 196 / 2021) .
 
5.     Λήψη απόφασης για την έγκριση της 24ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Ρήγα Φεραίου  (Α.Ο.Ε. 205/2021)
 
6.     Λήψη απόφασης για την έγκριση της 25ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε. 227 / 2021) .
 
7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2021 Δήμου Ρήγα Φεραίου . (Α.Ο.Ε. 228/2021)
 
8.     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2022  . (Α.Ο.Ε.   215 / 2021)
 
9.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης  έτους 2022. (Α.Ο.Ε. 216  /2021)
 
10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους λαϊκών αγορών έτους 2022. (Α.Ο.Ε. 217 / 2021)
 
11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων , για τη χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων, έτους 2022. (Α.Ο.Ε.218   /2020)
 
12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων , έτους 2022. (Α.Ο.Ε   219 / 2021)
 
13. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας , έτους 2022. (Α.Ο.Ε.  220 / 2021).
 
14. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό  τέλους παρεπιδημούντων , έτους 2022 (Α.Ο.Ε.    221 / 2021)
 
15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού , έτους 2022.(Α.Ο.Ε. 222 /2021)
 
16. Λήψη  απόφασης  για τον καθορισμό  δημοτικού φόρου , έτους 2022. (Α.Ο.Ε. 223  / 2021)
 
17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ρήγα Φεραίου , έτους 2022. (Α.Ο.Ε.   224  / 2021)
 
18. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων , έτους 2022. (Α.Ο.Ε. 225 / 2021)
 
19.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης αιγιαλού-παραλίας, με αντάλλαγμα , έτους 2022.  (Α.Ο.Ε. 226   / 2021) .
 
20.  Λήψη απόφασης για την κατανομής ποσού 40.099,76 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Δ’ κατανομή έτους 2021- Σχετική η 4-2021 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 
21.  Λήψη απόφασης σχετικά με την  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ισχύος 52,2 MW στη θέση  «Μπατζια –Μπεχλουλε» και υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/150 KV στην Δ.Κ. Βελεστίνου, Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας , της  Περιφέρειας Θεσσαλίας».
 
22.  Λήψη απόφασης σχετικά με την  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 274,89 MW , φερόμενης ιδιοκτησίας της CENTRAL GREECE DEVELOPMENT 1 MIKE ,στη θέση  «ΤΣΟΥΜΑ-ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ-ΠΟΥΡΝΑΡΙ» της Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου , της Δ.Ε. Αρμενίου του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας ,   Περιφέρειας Θεσσαλίας».
 
23.  Λήψη απόφασης σχετικά με την  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 234,999 MW, στις θέσεις «ΠΟΛΥΖΕΪΚΑ 1 & 2», που βρίσκονται στην Τ.Κ. Αερινού , Δ.Ε. Φερών , Δήμου Ρήγα Φεραίου, στην Τ.Κ. Σέσκλου Δ.Ε. Αισωνίας Δήμου Βόλου και στην Τ.Κ. Αγχιάλου , Δήμου Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
24.  Λήψη απόφασης σχετικά με την  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 64,003 MW, στις θέσεις «ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ-2», στην Τ.Κ. Περιβλέπτου της Δ.Ε. Φερών , του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
25.  Λήψη απόφασης σχετικά με την  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 75,003 MW, στις θέσεις «ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ-3», στην Τ.Κ. Περιβλέπτου της Δ.Ε. Φερών , του Δήμου Ρήγα Φεραίου και στην Τ.Κ. Μικροθηβών, της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου του Δήμου Βόλου ,  Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
26.  Λήψη απόφασης εκπροσώπου του Δήμου Ρήγα Φεραίου , στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας «Πρόταση Ζωής» .
 
27.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Ρήγα Φεραίου , στο Σχολικό Συμβούλιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Φερών –Αερινού.
 
28.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Ρήγα Φεραίου , στο Σχολικό Συμβούλιο του 4ου Νηπιαγωγείου  Φερών –Αερινού
 
29.   Λήψη απόφασης για την αποδοχή απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ,  και καθορισμός εκπροσώπου για υπογραφή της Σύμβασης της πράξης με τίτλο : «Ένταξη πράξης του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
 
30.  Λήψη απόφασης για την παράταση  εργασιών του έργου : «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης τοπικής Κοινότητας Κεραμιδίου .
 
31.  Λήψη απόφασης για την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης για το έργο «Αναπλάσεις-Συντηρήσεις πλατειών –ΚΧ Παιδικών χαρών Δήμου Ρήγα Φεραίου , έτους 2020.
 
32.  Λήψη απόφασης για την παράταση ολοκλήρωσης της πράξης , με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεμετρίας και Αυτοματισμού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου».    
 
33.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του Φύλλου Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) της Εποπτείας Γενικών Απογραφών Μαγνησίας & Σποράδων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής , για τους οικισμούς του Δήμου Ρήγα Φεραίου .     
 
34.  Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 10.024,94 €,  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2021 ( Κάλυψη δαπανών θέρμανσης) – Συμπληρωματική κατανομή.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   

Γεώργιος Κων. Παπαδάμ