ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεν αποζημιώνονται για την μειωμένη παραγωγή σιτηρών λόγω παγετού οι αγρότες του Δήμου

Έγινε γνωστό το πόρισμα των εκτιμητών- ανταποκριτών του ΕΛΓΑ για τους σιτοπαραγωγούς του δήμου Ρήγα Φεραίου, οι οποίοι αιτήθηκαν αποζημίωσης λόγω του παγετού.
Δεν αποζημιώνονται για την μειωμένη παραγωγή σιτηρών λόγω παγετού οι αγρότες του Δήμου

Από τον ΕΛΓΑ κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών εκτιμήσεων που αφορούν ζημιά σε σιτηρά από τους παγετούς στις 26/03/2021 και 10/04/2021.

Τα ποσοστά ζημιάς που εκτιμήθηκαν, κατόπιν δειγματοληπτικών ελέγχων ΔΕΝ είναι αποζημιώσιμα, με την επισήμανση ότι οι μειωμένες παραγωγές των σιτηρών οφείλονται σε αίτια μη καλυπτόμενα ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.

Υποβολή ενστάσεων μέχρι 4/03/2022.