ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετεωρολογικός Σταθμός από το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου

Στο πλαίσιο προγράμματος που αφορά την Γεωργία Ακριβείας το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου συλλέγει και μεταδίδει μετεωρεολογικά δεδομένα της περιοχής και παράλληλα παρέχει πληροφορίες για τη δομή των εδαφών στα πάρκα του Δήμου Ρήγα Φεραίου υποστηρίζοντας και τη συντήρηση τους
Μετεωρολογικός Σταθμός από το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου

Κατά την σχεδίαση του προγράμματος, οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου αντιλήφθηκαν ότι αφενός, για τον αγροτικό κόσμο, ο καιρός είναι ο αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να καταλύσει στιγμιαία κάθε καρποφόρα προσπάθεια επιφέροντας καταστροφές που έχουν ως αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό, και αφετέρου ότι τα κύρια μετεωρολογικά φαινόμενα καθορίζουν τις βιολογικές δραστηριότητες και τη ζημιογόνο ή όχι δράση των ασθενειών των φυτών.

Οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου, για να ανακόψουν τα παραπάνω προβλήματα και να θωρακίσουν τον αγροτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής απέναντι στα καιρικά φαινόμενα αλλά και στις ασθένειες των φυτών, προτείνανε την απόκτηση ενός Μετεωρολογικού Σταθμού.

Να σημειώσουμε επίσης ότι στα πλαίσια της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και των εφαρμογών τους, οι μετεωρολογικοί σταθμοί μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης για τους μαθητές.

Με την έγκριση του προγράμματος, αγοράστηκε και εγκαταστάθηκε από τους μαθητές, στο κτίριο του ΕΠΑ.Λ., μετεωρολογικός σταθμός και παράλληλα, στα πλαίσια του μαθήματος "Εφαρμογές πληροφορικής", με τη βοήθεια της εφαρμογής weatherlink αρχίσαν να "κατεβάζουν""δεδομένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή του σχολείου (όπως βροχόπτωση, θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα ανέμου, κατεύθυνση ανέμου κ.λπ.) ανά χρονικά διαστήματα των πέντε λεπτών.

Τα μετεωρολογικά δεδομένα του σταθμού (DAVIS VANTAGE DUO) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σχολείου (https://epal-velest.mag.sch.gr), την οποία μπορούν να επισκέπτονται αγρότες, μαθητές, εκπαιδευτικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής.


 
Επιπλέον τα δεδομένα που συλλέγει ο μετεωρολογικός σταθμός του ΕΠΑ.Λ. διαμοιράζονται και αποστέλλονται σε παγκόσμια μετεωρολογικά δίκτυα όπως το WeatherLink, το Citizen Weather Observer Program και το Weather Underground.

Ειδικότερα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής weatherlink appγια κινητές συσκευές (android) και αφού κάνουν εγγραφή, στη συνέχεια να αναζητήσουν τον μετεωρολογικό σταθμό ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (VELESTINO, GRC).Το εγχείρημα αυτό υποστηρίζεται οικονομικά στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχειριστή του έργου το Κέντρο Διάδοσης και Μουσείο Τεχνολογίας "ΝΟΗΣΙΣ" με συνολικό προϋπολογισμό έργου 2430,00 ευρώ. Το σχέδιο περιλαμβάνει 4 υποδράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Η Ομάδα του προγράμματος