ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

1919 - Η σφραγίδα της Κοινότητος Βελεστίνου

1919 - Η σφραγίδα της Κοινότητος Βελεστίνου

Σεπτεμβρίου 1919 - Η σφραγίδα της Κοινότητος Βελεστίνου με την υπογραφή του προέδρου της, Δημητρίου Κουντούρη, που επικυρώνει το γνήσιον της υπογραφής του Πολύζου προέδρου της προσωρινής Επιτροπής του αγροτικού συνεταιρισμού εξαγοράς του τσιφλικίου Ντομουζλάρ.

Το τσιφλίκι Ντομουζλάρ, όπως αναγράφεται στη σχετική δήλωση, συνόρευε με: "ανατολικώς το χωρίον Σέσκουλον, δυτικώς Ουσλάρ τσιφλίκιον, βορείως το τσιφλίκιον Περουφλή, νοτίως η κομώπολις Νέα Αγχίαλος".

Από το έντυπο "Δήλωσις Προέδρου Κοινότητος, τέως Δήμου Φερρών, επαρχίας Βόλου, Νομού Λαρίσσης δια το Τσιφλίκιον Ντομουζλάρ κείμενον εις την Κοινότητα Βελεστίνου, Τμήμα Εποικισμού, Υπουργείου Γεωργίας 1919".

Αρχείο Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου