ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Πρόσληψη συμβασιούχου στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου
Πρόσληψη συμβασιούχου στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Η ειδικότητα αφορά χειριστή μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα-φορτωτή).

Δείτε την ανακοίνωση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΔΩ