ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως - Ρήγας Bελεστινλής

Πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως - Ρήγας Bελεστινλής

29 Μαϊου 1453. Ο Πίνακας αρ. 2 "Πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως" του Παναγιώτη Ζωγράφου υπαγορευμένος από τον στρατηγό Μακρυγιάννη.

Εκεί, στο περιθώριο του πίνακα, το 1836 ο Μακρυγιάννης αναγράφει την αποφασιστική συμβολή του Ρήγα με το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του, "Μετά πολλούς  αιώνας Ρήγας ο Βελεστινλής σπύρει τον σπόρον της ελευθερίας εις τους Έλληνας και τους ενθαρρύνει οδηγών αυτούς τον τρόπον της απελευθερώσεως των. Οι Έλληνες ενθουσιασθέντες και ενθαρρυθέντες από τους λόγους του Ρήγα έλαβον τα όπλα υπέρ της ελευθερίας".

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος.