ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Μία όμορφη βραδιά με αναμνήσεις

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επανασύνδεση (reunion) της κλάσης του 1957
Μία όμορφη βραδιά με αναμνήσεις

Απόφοιτοι του εξατάξιου τότε γυμνασίου Βελεστίνου (1975) συναντήθηκαν ξανά σε κατάστημα στον πεζόδρομο, ενθυμούμενοι τα παλιά με την παρουσία μάλιστα και καθηγητών τους.

Η ευχή που εκφράστηκε από όλους με τά την όμορφη αυτή βραδιά, να ξανασμίξουν σύντομα.