ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών

Αφορούν την περίοδο 2023-2027 με την φανερή πλειοδοτική δημοπρασία να πραγματοποιείται την Τρίτη 1 Νοεμβρίου για την Δημοτική Ενότητα Φερών και στις 2 Νοεμβρίου για την Κάρλα
Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών
Φωτογραφία: Φοίβος Παπαγεωργίου / Μουσικό Βαγόνι

Αναλυτικάμ για την Δημοτική Ενότητα Φερών - Για την Κοινότητα Ριζομύλου πατήστε ΕΔΩ

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου διακηρύττει ότι:

Την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ. θα γίνει στο Δημαρχείο Ρήγα Φεραίου (έδρα Βελεστίνο), φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών, για την εκμίσθωση Δημοτικών Αγρών της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την περίοδο 2023-2027.

Στην δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Δημοτικοί Αγροί Δ.Ε. Φερών Δήμου Ρήγα Φεραίου:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

1.Αγρός στη θέση ΜΑΛΟΥΚΑ εκτ. 25.000 τ.μ.

2.Αγρός στη θέση ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΛΟΗΣ εκτ. 112.000 τ.μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΝΟΥ

1.Αγρός στη θέση ΚΑΝΑΛΑΚΟΣ εκτ. 158.000 τ.μ.

2.Αγρός στη θέση ΠΟΛΥΖΕΪΚΑ εκτ. 26.000 τ.μ. 3.Αγρός στη θέση ΓΚΕΚΑΣ εκτ. 122.688 τ.μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ

1.Αγρός στη θέση ΠΕΤΡΙΑΔΕΣ εκτ. 26.000 τ.μ.

2.Αγρός στη θέση ΜΑΥΡΟΓΙΕΣ εκτ. 4.000 τ.μ.

3.Αγρός στη θέση ΠΟΤΑΜΙΕΣ εκτ. 11.670 τ.μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

1.Αγρός στη θέση ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΑ-ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ εκτ. 20.000 τ.μ.

2.Αγρός στη θέση ΣΤΡΩΣΗ εκτ. 14.000 τ.μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

1.Αγρός στη θέση ΓΚΡΑΝΙ εκτ. 70.750 τ.μ.

2.Αγρός στη θέση ΑΥΛΑΓΑΣ εκτ. 4.187 τ.μ.

3.Αγρός στη θέση ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ εκτ. 0,680 τ.μ.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

1.Αγρός στη θέση ΚΑΖΑΛΙΑ εκτ. 4.880 τ.μ.

2.Αγρός στη θέση ΚΑΖΑΛΙΑ εκτ. 31.189 τ.μ.

3.Αγρός στη θέση ΛΩΡΙΔΕΣ εκτ. 11.539 τ.μ.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

1.Αγρός στη θέση ΚΑΠΝΟΤΟΠΙ εκτ. 5.338 τ.μ.

2.Αγρός στη θέση ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙ εκτ. 5.314 τ.μ.

3.Αγρός στη θέση ΚΑΖΕΛΟ εκτ. 17.390 τ.μ.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

1.Αγρός στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ εκτ. 22.683 τ.μ.

2.Αγρός στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ εκτ. 24.220 τ.μ.

Ορίζεται ως όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των *25 €* κατά στρέμμα για ξερικές καλλιέργειες και το ποσό των *50 €* για ποτιστικές. Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδότης χρησιμοποιήσει το αγροτεμάχιο για ποτιστική καλλιέργεια αρχική τιμή εκκίνησης υποχρεωτικά θα είναι η τιμή των *50 €*.

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το 1/10 του ποσού του ετήσιου μισθώματος του αγρού, σε γραμμάτιο τ. Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του αξιόχρεο εγγυητή και βεβαίωση (όπως και ο εγγυητής του) μη οφειλής στο Δήμο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τα γραφεία του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Πανταζή Κασσιανή τηλ. 2425350218, Σπαθής Αθανάσιος τηλ. 2425350203).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ.ΝΑΣΙΚΑΣ