ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναβάλλονται οι εκλογές στον ΗΤΑΥΡΟ

Αναβάλλονται οι εκλογές στον ΗΤΑΥΡΟ

Αναβάλλονται οι εκλογές του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Καναλιών ΗΤΑΥΡΟΣ λόγω επίλυσης διαδικαστικών θεματων.

Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για προσδιορισμό νέας ημερομηνίας.

Μετά τιμής,

ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.