ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων για την Δημοτική Αστυνομία

Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του προγραμματισμού ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας με αιτήματα πρόσληψης τριών ατόμων
Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων για την Δημοτική Αστυνομία

Συνεδρίασε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου με τον πρόεδρο Δημήτρη Νασίκα να αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως "λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, θα πρέπει να προβούμε σε αίτηση για την έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και στο ψηφιακό οργανόγραμμα του Δήμου".

Όπως σημειώνεται, η δαπάνη για την μισθοδοσία του προσωπικού θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ Δαπανών και θα προβλεφθούν οι σχετικές πιστώσεις.

Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα

1) την έγκριση του προγραμματισμού ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τον πίνακα:

2) Την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων τόσο για το έτος 2023, όσο και κάθε επόμενο έτος, μέσω των Τ αμειακών Διαθέσιμων του Δήμου. Επιπλέον, θα υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό κάθε έτους στους κωδικούς, που σύμφωνα με την νομοθεσία υπάγεται το προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών και κλάδων.

3) Την υποβολή των αιτημάτων ηλεκτρονικά με παράλληλη ενημέρωση του ψηφιακού οργανογράμματος και των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του Δήμου στην πλατφόρμα του ΥΠΕΣ.