ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λειτουργία ΕΠΑ.Λ. – Δρομολόγια λεωφορείων – Εξ αποστάσεως μαθήματα

Ανακοίνωση για την καλύτερη ενημέρωση μαθητών και γονέων με την επαναλειτουργία του σχολείου εξέδωσε το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου
Λειτουργία ΕΠΑ.Λ. – Δρομολόγια λεωφορείων – Εξ αποστάσεως μαθήματα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΟΝΙ

Από το Επαγγελματικό Λύκειο Βελεστίνου ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε η επαναλειτουργία του σχολείου για τους μαθητές της Γ’ τάξης ενώ από Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα πραγματοποιηθεί για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του λυκείου

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τους γονείς - κηδεμόνες ότι σύμφωνα με την υπ. αριθ. 52840/ΓΔ4 Υ.Α. – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1765/08.05.2020 με θέμα "Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020, οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ίδιες εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/μαθήτρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 64) και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /341/9188/11-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ B’ 1800/11.05.2020), ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση, σύμφωνα με τις παραπάνω Π.Ν.Π. και Υ.Α. ορίζονται οι εξής:

 • Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
 • Ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με:
  1. ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση, παρά τη μέγιστη αγωγή,
  2. αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: 8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές,
 • χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις,
 1. χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, εφ’ όσον παρουσιάζουν: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας:< 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες,
 2. χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση,
 3. χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).
 • Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40).
 • Άτομα όλων των ηλικιών, που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν >2 ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4<200/μL.
 • Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

Για το λόγο αυτό, οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών αυτών οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο προκειμένου να ρυθμιστούν τα θέματα λειτουργίας των μαθημάτων όσον αφορά τα μέτρα προστασίας από την πανδημία.

Η υπεύθυνη δήλωση θα απευθύνεται προς το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου, θα υπογράφεται και θα θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής, από αρμόδια γι΄ αυτό υπηρεσία και οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν στο κείμενο της δήλωσης τα εξής ανά περίπτωση:

Α) Έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον COVID-19 ή ήδη νοσεί και επιθυμώ για το λόγο αυτό το τέκνο μου ………………………………………………. που είναι μαθητής/τρια της ………. τάξης, ειδικότητας ……………………………………….. του ΕΠΑΛ Βελεστίνου να μην έχει φυσική παρουσία στο σχολείο.

ή

Β) Το τέκνο μου …………………………………………………………………………… το οποίο είναι μαθητής/τρια της …….. τάξης, ειδικότητας …………………………………….. στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου από COVID-19. Για το λόγο αυτό επιθυμώ  να μην έχει φυσική παρουσία στο σχολείο.

Εναλλακτικά όσοι γονείς – κηδεμόνες επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα έκδοσης θεωρημένης υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας από τη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους, https://www.gov.gr

Ενημερώνουμε επίσης τους μαθητές μας ότι από την ημέρα επαναλειτουργίας τη σχολικής μονάδας και έπειτα, τα δρομολόγια των λεωφορείων για τη μεταφορά των μαθητών πραγματοποιούνται κανονικά στις ώρες που ίσχυαν πριν την αναστολή λειτουργίας των σχολείων.

Τέλος υπενθυμίζουμε στους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης ότι για την εβδομάδα αυτή και μέχρι την επιστροφή τους στο σχολείο τα διαδικτυακά εξ αποστάσεως μαθήματα συνεχίζονται κανονικά όπως πραγματοποιούνταν και κατά το προηγούμενο διάστημα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο σχολείο, τις ώρες 08:30 – 13:30, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 24250 23235 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail του σχολείου mail@epal-velest.mag.sch.gr.

Ο Διευθυντής

Βάιος Λιαπόπουλος

ΠΕ82, MSc