ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία - Πρόγραμμα Μείωσης Νιτρικών 2022

Για τις αιτήσεις σας και περισσότερες πληροφορίες ελάτε στο πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ Ειρήνης Γ. Σερέτη στο Βελεστίνο
Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία - Πρόγραμμα Μείωσης Νιτρικών 2022

Το γραφείο μας βρίσκεται στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων "Καρακίτσος Στέργιος" στο Βελεστίνο έναντι Αγίου Μηνά!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973695712, 2425022266

Email: sereti.eirini@gmail.com

Αναλυτικά:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ 2022

1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Το πρόγραμμα αφορά:

•Αροτριαίες καλλιέργειες , μόνιμες καλλιέργειες , κηπευτικά , και αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά.
•Κτηνοτροφία για Αιγοπρόβατα, Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
•Κυψέλες μελισσών

Μπορούν να ενταχθούν στη δράση Βιολογικής Γεωργίας παραγωγοί:
•Για πρώτη φορά ή
•Έχουν ενταχθεί από προηγούμενα χρόνια.

Ύψος ενίσχυσης:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

* Υποβολή αιτήσεων από 16/02/2022 μέχρι 16/03/2022
 
2.     ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ)

Αφορά αρδευόμενα αγροτεμάχια η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι για 2 έτη 2022-2023.

Υπάρχουν τρείς Δεσμεύσεις: Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» για αρόσιμες εκτάσεις και Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες». Το ύψος ενίσχυσης για την δέσμευση Β είναι:

Ειδική δέσμευση Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς»

*Υποβολή αιτήσεων από 14/03/2022 μέχρι 15/04/2022